Wednesday Aug 16, 2023

Arendalsuka 2023 dag 3 med Ingunn Holte fra Defendable

Andreas og Øyvind får besøk av ingen ringere enn Ingunn Holte fra Defendable på Arendalsuka sin 3. dag. 

Vi er innom cybersikkerhet, prosjekter Defendable og Egde har gjort sammen, og hva denne AI-bølgen har å si for hyppigheten av hendelser vi kan forvente, og mye annet vakker småprat.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320