Wednesday Oct 26, 2022

Egde er med på hackathon og frokostseminar i Tromsø

Magnus Finnset og Øyvind Brekkhus Sandåker i Egde setter seg ned i Tromsø-kontoret til Egde for å prate om planene Egde har for Tromsø de neste dagene – en oktoberdag i 2022.

Spoiler: Planene er frokostseminar og hackathon, hvor studenter skal få lov til å pitche til næringslivet i Tromsø.

Vi får også tid til andre refleksjoner rundt Tromsø-kontoret til Egde.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320