Friday Mar 10, 2023

Egde hilser på Dekode, deler av Nova-familien

Magne fra Dekode sitter sammen med Andreas og Øyvind og snakker om Dekode. Og vi passer på å skeie godt ut i alle bauer og kanter, med et lite utgangspunkt i Wordpress.

Dekode og Egde er nye tilskudd i Nova-familien – opptaket er fra Nova House i Oslo.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320